IT Essentials 5 magyarul

Régóta esedékes volt a Magyarországon általánosan használt és szakmailag már elavult IT Essentials 4.0 tananyag frissítése. Addig azonban, amíg nem született meg az egységes új tananyag, nem volt érdemes nekiállni a PDF-es foltozásokon átesett ITE 4.1 tananyag lokalizációjának. Januárban jelent meg a frissített és egységes ITE 5.0 angol tananyag, amely zöld lámpát adott a magyar nyelvű tananyag elkészítésének. A fordítási munkák a HTTP Alapítvány koordinálásával a nyár elején kezdődtek. Elsődleges szempont volt, hogy a magyar nyelvű tananyagot használó oktatók már az 5.0 verzióval kezdhessék a 2013/2014. tanévet. Örömmel jelenthetjük, hogy a feladatot sikerült a vállalt határidőre teljesíteni és 2013. augusztus 29-től magyar nyelven is elérhető az ITE 5.0 tananyag. Ezzel azt a nem kis eredményt sikerült elérnünk, hogy a hivatalos akadémiai fordítások után a magyar ITE 5 lett az első közösségi lokalizáció a NetSpace rendszerben. Minden akadály elhárult ezzel az elől, hogy a Cisco Hálózati Akadémiai rendszerben résztvevő középiskolák az új tananyaggal kezdhessék a 10815-12 Információtechnológiai alapok modul tanítását.


A korábbi ITE és CCNA tananyagoktól eltérően az ITE 5 esetében csak részleges lokalizáció történt. Ez annyit jelent, hogy a törzsszöveg, valamint az on-line vizsgák igen, de az ábrák és a gyakorlatok nem kerültek fordításra. Ennek oka a rendelkezésre álló idő, valamint az erőforrások szűkössége volt, de érvként merült fel a diákok szakmai angol nyelvi fejlesztése is. Egy IT szakembernél ma már elvárás az angol szaknyelv legalább alapszintű ismerete és az iparági minősítővizsgák sem tehetők le magyar nyelven. A gyakran ábrákkal illusztrált, tevékenységek felsorolásából álló laborgyakorlatok és egyéb feladatlapok értelmezése éppen ezen nyelvi kompetenciák fejlesztésének irányába hat. Bízunk benne, hogy a részleges lokalizáció nem csorbítja a tananyag használhatóságát és a szakképzésben oktató kollégák stabil alapként használhatják majd az Információtechnológiai alapok modul elméleti és gyakorlati oktatásához.


A lokalizáció a fordítás mellett sok egyéb aprólékos feladatot is jelentett és a legnagyobb odafigyelésünk, valamint a több lépcsős lektoráció után is előfordulhatnak hibák. Arra szeretnénk kérni a tananyagot majd oktató kollégákat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy amennyiben hibát vélnek felfedezni lokalizált tananyagban, azt a http://www.netacad.hu/hu/ite5hu-bug oldalon jelzik számunkra.


Úgy gondoljuk, hogy színvonalas szakmai oktatásnak a megfelelő szakmai követelmények és a jó tananyag mellet alapvető feltétele a felkészült oktató. A HTTP Alapítvány és a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola – mint hivatalos Cisco Oktatóképző Központ (Instructor Training Center – ITC) – augusztus-szeptember hónapban az országban több helyszínen ingyenes IT Essentials oktatóképzést tart. A képzések során közel 100 oktató végezheti el a Cisco Hálózati Akadémia belépő szintű ITE kurzusát és kezdheti meg az oktatást még ebben a tanévben. A tanfolyamok már az új ITE 5.0 tananyaggal zajlanak.

Képzések és tanfolyamok

Melyik Cisco Hálózati Akadémiai képzés az Önnek legmegfelelőbb?
Képzések részletei »

Eseménynaptár

A Cisco Hálózati Akadémia eseményei és rendezvényei
Tovább a naptárhoz »