Az akadémiai tananyagok és az új OKJ kapcsolata

A Cisco Hálózati Akadémia tananyagai közül az IT Essentials és a CCNA magyar nyelven is elérhetők, így alkalmasak középiskolákban történő oktatásra. Ezek a magyar nyelvű tananyagok jól használhatók az összes informatikai szakma oktatása során, de legszélesebb körben az informatikai rendszergazda szakmához illeszkedik. A 2013-ban átalakult szakképzési rendszerben a korábbinál is hatékonyabban használhatók az akadémiai tananyagok, elsősorban az IT Essentials és a CCNA. A felsőoktatásban a CCNA Routing and Switching, a CCNA Security és a CCNP képzések ajánlhatók elsősorban.

2013 szeptemberétől a szakképző intézményekben megkezdődött az új OKJ szerinti oktatás, ami komoly kihívások elé állítja az informatikai szakmákat oktató iskolákat. Az új követelmények illeszkednek az iparági minősítések elvárásaihoz, azonban a szakmai tantárgyak oktatásához nem állnak rendelkezésre hivatalos tankönyvek. A tanárok számára komoly felelősség meghatározni, hogy mit, illetve milyen mélységben tanítsanak, és embert próbáló feladat felkészülni a tanórák színvonalas megtartására.

A most bevezetett új OKJ-ban több olyan szakmai tantárgy is van, amihez kiváló minőségű e-learning tananyag áll rendelkezésre a Cisco Akadémiák számára. Már közel száz hazai szakközépiskola és felsőoktatási intézmény tagja a rendszernek, a náluk tanuló több mint hatezres akadémiai diáklétszám a bizonyíték arra, hogy ezek a tananyagok milyen jól felhasználhatók a szakmai képzésekben.

  • 9. évfolyam: Információtechnológiai alapok tantárgy – IT Essentials tananyag

A most bevezetett új OKJ-ban a 9. évfolyam* tantárgyai között szereplő 10815-12 modul mindkét tantárgya - az információtechnológiai alapok és az információtechnológiai gyakorlat – a Cisco Hálózati Akadémia által biztosított IT Essentials tananyag használatával könnyen és színvonalasan oktatható.

  • 10-12. évfolyam: Hálózati ismeretek I. tantárgy – CCNA tananyag

Az akadémiai rendszer másik fontos tananyaga a CCNA, melynek első két szemesztere teljes egészében megfeleltethető a 10-12. évfolyamon* tanítandó hálózati ismeretek I. nevű tantárgynak.

  • 13. évfolyam, informatikai rendszergazda szakma: Hálózati ismeretek II. tantárgy – CCNA tananyag

A rendszergazdák hálózati ismeretek II. nevű tantárgya a 13. évfolyamon* a CCNA harmadik és negyedik szemesztere segítségével tanítható.

* Amennyiben kétéves szakképzés keretében végzik a képzést, akkor az az információtechnológiai alapok és a hálózati ismeretek I. tantárgy a 13., míg a hálózati ismeretek II. tantárgy a 14. évfolyamon kerül sorra.

Mind az IT Essentials mind a CCNA tananyag az SZVK és a kerettanterv követelményeivel tejes mértékben kompatibilis. Aki ezekkel a tananyagokkal tanítja az említett tantárgyakat, biztos lehet abban, hogy a követelményekben megfogalmazott összes ismeretet érinteni fogja.


Kapcsolódó információk:

 

 

Képzések és tanfolyamok

Melyik Cisco Hálózati Akadémiai képzés az Önnek legmegfelelőbb?
Képzések részletei »

Eseménynaptár

A Cisco Hálózati Akadémia eseményei és rendezvényei
Tovább a naptárhoz »